Αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε μια ιστοσελίδα που είναι προσβάσιμη για όλους τους χρήστες και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις για τους επισκέπτες μας κάνοντας την ζωή τους πιο εύκολη.

Όπου είναι εφικτό, ακολουθούμε τις προδιαγραφές που παρέχονται από το W3C και το WAI (Web Accessibility Initiative), αλλά και τις συμβουλές ατόμων με εμπειρία στην χρήση αναγνώστη οθόνης.

Σχεδιάζοντας την ιστοσελίδα χρησιμοποιήσαμε καθαρές γραμματοσειρές και συγκεκριμένους χρωματικούς συνδυασμούς.

Συμβουλές πλοήγησης:

Αν η γραμματοσειρά δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθός της.

WCAG:

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του WCAG, έχουμε επιτύχει το επίπεδο A και στο μέλλον στοχεύουμε να εξασφαλίσουμε το επίπεδο AA.